Još jedna stambena zgrada za zbrinjavanje socijalno-ugrožene kategorije stanovništva

Štampa

U naselju Raškovac u Ulici Muharema Suljanovića u Prijedoru će uskoro biti izgrađena još jedna stambena zgrada spratnosti Su+Pr+P2+Pk za zbrinjavanje socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Ovaj stambeni objekat ukupne površine oko 2.000 m2 dimenzija 25 x 16 m sa 20 stambenih jedinica će biti lociran na zemljištu označenom kao k.č. 493/1 K. O. Prijedor 1. Troškove izgradnje i ovog objekta će snositi Grad Prijedor.

JP Zavod za izgradnju grada - Prijedor je za ovaj objekat uradio Glavni projekat kao i Urbanističko-tehničke uslove.

Prijedor, 15.04.2016. godine.