Izgradnja novog i rekonstrukcija postojećeg poslovnog objekta u preduzeću Masterwood d.o.o. Prijedor

Štampa

JP Zavod za izgradnju grada Prijedor je u oktobru mjesecu 2015. godine sa preduzećem Masterwood D.O.O. iz Prijedora potpisao ugovor o izradi kompletne dokumentacije potrebne za izgradnju novog poslovnog objekta koji se nalazi kraj magistralnog puta Prijedor - Banja Luka u naselju Kozarac. Predmet ovog ugovora je:

Prijedor, 10.10.2015. godine