JA slide show
 

Organizaciona struktura

 

Za realizaciju svojih poslovnih ciljeva Zavod angažuje 25 stalno zaposlenih radnika. Unutrašnju organizaciju Zavoda, prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, čine tri službe:

  • Tehnička služba
  • Služba pravnih i opštih poslova
  • Služba računovodstva i finansija

Poslovanjem Javnim preduzećem rukovodi direktor Zoran Stanisavljević ing. građ. imenovan od strane Nadzornog odbora Zavoda. Rukovođenje preduzećem direktor realizuje sa svojim pomoćnicima:

  • Bursać Dragan dipl. ing. građ.  - izvršni direktor za tehničke poslove
  • Bajić Staško dipl. ecc.             - izvršni direktor za imovinsko-pravne i finansijske poslove

Organe upravljanja u Zavodu čine Skupština i Nadzorni odbor koga imenuje Skupština Zavoda sa nadležnostima propisanim Statutom Zavoda za izgradnju grada, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.

 

Pretraga sajta

Linkovi