JA slide show
 

Izgradnja novog administrativno-poslovnog objekta za potrebe preduzeća Komunalne usluge A.D. Prijedor

El. pošta Štampa PDF

U Prijedoru je 17. novembra 2014. godine između JP Zavod za izgradnju grada Prijedor i preduzeća Komunalne usluge A.D. Prijedor potpisan Ugovor o izradi tehničke dokumentacije, vođenju stručnog nadzora i obavljanju administrativno-stručnih poslova vezanim za izgradnju nove poslovne zgrade ovog preduzeća.

Ovim ugovorom u okviru izrade tehničke dokumentacije obuvaćena je izrada Urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju poslovnog objekta, izrada Glavnog projekta izgradnje poslovnog objekta po svim fazama: arhitektonska, konstruktivna, mašinska, elektro i hidro faza, izrada Projekta eksterijera i izrada Priloga mjera zaštite od požara. 

Pored ovog, ugovorom je predviđeno i obavljanje stručnog nadzora tokom izgradnje poslovnog objekta te obavljanje administrativno-stručnih poslova vezanim za pribavljanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole i ostale potrebne dokumentacije.

Novi objekat spratnosti P+1 će biti izgrađen u Ulici Osmana Džafića u naselju Donja Puharska.

 

Prijedor, 18.11.2014. godine

 

Pretraga sajta

Linkovi