JA slide show
 

Revizije projekata

JP Zavod za izgradnju grada Prijedor, u okviru svoje redovne djelatnosti, obavlja i poslove revizije projektne dokumentacije.
Reviziju tehničke dokumenatcije, kao jednu od aktivnosti predviđena osnivačkim aktom, Zavod obavlja na osnovu dobijenog zahtjeva od strane opštinskog Odjeljenja za prostorno uređenje, odnosno na osnovu dobijenog zahtjeva od trećih lica.

Revizija tehničke dokumentacije je kontrola tehničke dokumentacije izrađene od strane drugih pravnih lica ovlaštenih za izradu predmetne dokumentacije. Kontrola tehničke dokumentacije obuhvata provjeru njene usklađenosti sa uslovima datim u urbanističkoj saglasnosti, provjeru ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rješenja, stabilnosti i bezbjednosti, uticaja na životnu sredinu i susjedne objekte, usklađenost sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta, kao i međusobne usklađenosti svih dijelova tehničke dokumentacije.

 

Pretraga sajta

Linkovi