JA slide show
 

Realizovan projekat “Ljetne bašte“

El. pošta Štampa PDF

Omladini grada Prijedora predat je na upotrebu rekonstruisani objekat Ljetne bašte u naselju Stari Grad. Objektom će upravljati JU “Centar za prikazivanje filmova” Prijedor. Sredstva za ovu investiciju  obezbijedila je Opština Prijedor, a vrijednost izvedenih radova je oko 200.000 KM. Izvođač radova je preduzeće “MB Modul” d.o.o. iz Prijedora. Zavod za izgradnju grada je pored izrade projektne dokumenatcije, obavljao i nadzor nad izvođenjem radova.

 

Završen projekat postavljanja turističke signalizacije u opštini Prijedor

El. pošta Štampa PDF

Na području opštine Prijedor postavljena je turistička signalizacija u svrhu boljeg označavanja lokacija turističkih destinacija. Postavljeno je ukupno 126 znakova. Projekat je finansirala Opština Prijedor i Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske a vrijednost investicije je 27.000 KM. Postavljanje turističke signalizacije obavilo je preduzeće “Polis” iz Prijedora. Vezano za ovu aktivnost Zavod je obavljao nadzor nad izvođenjem i tehnički prijem objekta.

 

Završena rekonstrukcija kina “Radnik“ u glavnoj ulici

El. pošta Štampa PDF

Ovih dana završena je rekonstrukcija i opremanje kina “Radnik” koji posluje u sklopu JU “Centar za prikazivanje filmova” Prijedor. Sa novim sadržajem i tehničkom opremljenošću ovaj objekat će uskoro biti otvoren za sve ljubitelje ove vrste umjetnosti u našem gradu. Investitor projekta je Opština Prijedor. Izvođač radova je preduzeće “Gradinvest“ d.o.o. iz Prijedora. Naše preduzeće je, pored izrade projektne dokumenatcije, obavljalo i nadzor nad izvođenjem radova na ovom objektu.

 

Stambena zgrada za potrebe Boračke organizacije Prijedor

El. pošta Štampa PDF

U sklopu programa stalnog stambenog zbrinjavanja boraca Boračke organizacije Prijedor, u toku su završni radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta P+6. Objekat se gradi u naselju Pećani, a investitor  je Vlada Republike Srpske i Opština Prijedor. U izgradnji objekta Zavod je učestvovao sa izradom glavnog projekta, odnosno nadzorom nad izvođenjem radova.

 

Zgrada poslovno-obrazovnog centra “Alex“ u naselju Pećani

El. pošta Štampa PDF

U Ulici Meše Selimovića u toku su radovi na izgradnji visokoškolske ustanove spratnosti Su+P+6 za potrebe studija na pravnom i ekonomskom fakultetu. Objekat je ukupne korisne površine 4.353 m2. Investitor objekta je “Poslovno-obrazovni centar Alex“ d.o.o. i Zavod za izgradnju grada Prijedor.

 

Novi objekat specijalne škole “Đorđe Natošević“ u Prijedoru

El. pošta Štampa PDF

Zbog krajnje neadkvatnih uslova u kojim se odvija nastava za 120 učenika u zgradi specijalne škole “Đorđe Natošević” umjesto starog biće izgrađen novi objekat. Sredstva za izgradnju ove školske ustanove obezbjediće Vlada Republike Srpske iz Razvojnog programa RS. Vrijednost novog objekta će iznositi oko 1.180.000 KM. Za ovaj objekat Zavod je uradio glavni projekat.

 

Poslovna industrijska zona “Celpak“ u Prijedoru

El. pošta Štampa PDF

U okviru programa osnivanja poslovnih, industrijskih i slobodnih zona na području opštine Prijedor, i ukupne aktivnosti u ovoj oblasti, Zavod za izgradnju grada je dao svoje učešće kroz poslove parcelizacije ovog prostora, organizovanju konkursa za prodaju parcela budućim korisnicima zone, nadzoru nad rekonstrukcijom upravne zgrade, te pripremnim poslovima predviđenim za rekonstrukciju visokonaponske elektro-mreže u ovoj zoni. 

 
Strana 4 od 4

Pretraga sajta

Linkovi